Hands on Events
Meld je nu aan
Als jij ook wilt werken op leuke events!

Privacyverklaring

Hands on Events versie 2.0, 01 Januari 2021 Hands on Events, gevestigd aan Industrieweg 22 4051 BW Ochten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.handsonevents.nl info@handsonevents.nl Industrieweg 22
4051 BW Ochten Persoonsgegevens die wij verwerken
Hands on Events verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van onze diensten en/of omdat er door bezoekers van de website deze gegevens zelf worden verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- BSN nummer - Kopie paspoort/ID kaart

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij er toestemming is gegeven van ouders of voogd. Erkan niet worden gecontroleerd of een bezoeker ouder dan 18 is. Hands on Events raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Is er de overtuiging dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via info@handsonevents.nl dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag er persoonsgegevens worden verwerkt
Hands on Events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van betalingen
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Contact op te kunnen nemen over wijzigingen van onze diensten en producten
- Contact op te kunnen nemen om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij af te leveren
- Hands on Events verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die  nodig zijn voor belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Hands on Events neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hands on Events) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hands on Events bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle eerder, onder “Persoongegevens die wij verwerken”, vermelde gegevens worden opgeslagen voor onbepaalde duur, tot maximaal het moment waarop de relatie tussen beide partijen wordt beëindigd.


Delen van persoonsgegevens met derden
Hands on Events verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.


Hands on Events gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van een computer, tablet of smartphone. Hands on Events gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast worden cookies geplaatst die surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wordt er geïnformeerd over deze cookies en wordt er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op onze websites worden geen cookies geplaatst door derden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Men heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan men zelf doen via de persoonlijke instellingen van het account.
Daarnaast is er het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Hands on Events en is er het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er een verzoek kan worden ingediend om persoonsgegevens die beschikbaar zijn die kunnen worden doorgestuurd.

Er kan gebruik gemaakt worden van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@handsonevents.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage is gedaan, vragen wij om een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie een pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy.


Hands on events zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op verzoeken reageren. Hands on Events wil er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wordt er persoonsgegevens beveiligd
Hands on Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er het idee ontstaat dat er gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de klantenservice of via info@handsonevents.nl